Boya Kabinleri İçin Tavan Filtreleri ve Boya Tutucu - Yeşil Zemin Filtreleri
Hızlı İletişim: 0532 548 14 02

Hastane iklimlendirmesinde havalandırma sisteminin tasarımı normal klasik iklimlendirme sistemi tasarımından karmaşık ve risk faktörü daha fazladır. Normal bir konfor iklimlendirmesinde iki parametre sıcaklı ve nem önemli iken Hastane iklimlendirmesinde ise sıcaklık ,nem, canlı ve cansız kirleticiler, taze hava, egzost havası, hava akış yönleri ve hava basıncı gibi parametrelerin dikkate alınması gerekmektedir.

Hastane iklimlendirme sistemlerinde istenen özelliklerin başında havanın odada sağlanması istenen klasa göre taneciklerden arınmış
olarak iç mahallere gönderilmesidir. Buda havanın çeşitli kademelerde filtrelerden geçirilmesiyle sağlanabilir. Bu durumlarda istenen
hava kalitesini elde etmek için fitre seçimini iyi yapmak gerekmektedir.

İklemlendirme Sistemleri Filtrasyon 

Oda içindeki hava dış ortamdaki havadan 70 kat daha kirlidir. Çoğu insan zamanın %60-90’ını kapalı bir mekanda geçiriyor.
Tüm hastalıkların %50’sine kirli oda havası, ya sebep oluyor yada kötüleştiriyor. İnsan günde yaklaşık olarak 22000 kez nefes
alıp vermektedir. Her nefesle 40 000 ila 70 000 adet partikül vücuda girer. Toz parçacıkları virüsler için birer taşıyıcısıdır. Soluduğumuz havanın vücumuza onlarca virüs girmesinde ne kadar önemli bir rol oynadığını görürüz.

Filtre temizlik, sağlık, açısından çok önemlidir:

Soluduğumuz hava tam bir partikül denizidir. Bunların çoğu gözle görülemez, bunlardan bazıları; Polenler, Bakteriler, Mineral toz, hayvan tüyü, vb dir. Normal bir insan yaklaşık olarak. 0.5 m3 /h havayı teneffüs eder, Çalışan bir insan ise 8-9 m 3 /h havayı solur. Soluduğumuz bu havada virüslere, bakterilere ve zararlı kirleticilere taşıyıcılık yapmaktadır

Kaliteli bir filtrede olması gereken özellikler şunlardır:

– Alerji yapıcı polenleri, tozu,kiri azaltarak nefes alma problemlerine ve alerji hastalarına yardım etmeli
– İklimlendirme sistemindeki ve odanızdaki mikrop ve bakteri miktarını azaltmalı.
– İklimlendirme sistemindeki enerji verimini artırmalı.