Boya Kabinleri İçin Tavan Filtreleri ve Boya Tutucu - Yeşil Zemin Filtreleri
Hızlı İletişim: 0532 548 14 02
Filtrasyonun Önemi Şahin Filtre Satış ve Pazarlama Ltd.Şti.
filtrasyon-resmiYaşam kalitesini arttırmak ve ihtiyaç duyulan alanlarında istenilen kalitede hava elde etmek amacıyla gerekli ayrımları yaparak dış ortamdaki partikül,toz,toprak ve istenmeyen cisimleri tutmak ve besleme havasındaki zararlı virüs ve bakterileri azaltmak amacıyla havalandırma cihazlarında bu amaca uygun filtreler kullanılmalıdır. Havalandırma cihazlarında kullanılacak filtreler kadar mevcut filtrelerinde belirli periyotlara değiştirilmesi büyük önem arz etmektedir.

İyi bir filtre seçimi için aşağıdaki sorulara cevap aranmalıdır.

Kullanım Alanı: Filtrenin uygulama yeri ve hangi amaçla kullanılacağı iyi tespit edilmelidir.Seçilecek filtre genel havalandırma sistemlerinde kullanılabileceği gibi hastane gibi hassas hava ihtiyacının önemli olduğu bir mekanda olabilir.

Filtre Edilecek Partikül Özellikleri: Uzun ömürlü ve verimli bir filtrasyon için en önemli faktör filtre edilecek partikül boyutu ve özelliğinin iyi tespit edilmesidir.

İhtiyaç Duyulan Filtrasyon Verimi: Filtrasyon verimi tespit edilmesi gereken en önemli hususların başında gelmektedir. Yüksek basınç kaybı ve enerji sarfiyatına engel olmak için kullanım ortamına en uygun olan yeterli verimliliğin seçilmesi gerekmektedir.

Çevresel Koşullar: Aynı ürün grubu altındaki her bir filtre farklı çevresel ortamlar için dizayn edilmiş ve geliştirilmiş olabilir. Kullanılacak filtre ısı, nem, korozyon gibi faktörler göz önünde bulundurularak tercih edilmelidir.

Kullanım Sonrası Filtrenin Geri Dönüşümü: Eğer filtre toksik gaz veya zararlı kirleticileri filtrasyon amacı ile kullanılacak ise kullanım sonrası geri dönüşümü düşünülmesi gereken önemli bir husustur. Bu tür durumlarda filtre tercihi geri dönüşümü kolay ürünler düşünülerek yapılmalıdır.

Kabul Edilebilir Basınç Kaybı Seviyesi: Özellikle belirli uygulamalarda havalandırma sisteminin performansını etkileyen en önemli husus filtrenin göstermiş olduğu basınç düşümü değeridir. Kullanılacak filtresinin basınç düşümü değerleri havalandırma sistemi için en uygun şekilde tercih edilmelidir.

Filterinin Toz Tutma Kapasitesi: Filtre tercihi ortamdaki toz seviyesi ve bu tozu tutma kapasitesine göre yapılmalıdır. Toz kapasitesi ile birlikte filtrenin uzun ömürlü olmasıda iyi bir filtreden beklenen bir durumdur.

Filtre Ebatları: İstenen özelliklerin tamamını taşıyan filtrenin ebatları optimum ölçülerde olmalıdır. Standart ölçüde üretilen filtreler hem fiyat hemde teslim süresi açısında avantaj sağlamaktadır..

Filtre Montaj Kolaylığı: Filtrenin maksimum performansta çalışabilmesi sağlamak amacıyla filtre seçilmeden önce montaj şekli ve kolaylığı iyice düşünülmelidir.

sahin-filtre-filtrasyon-partikul-pasta-grafikPartikül Boyutları:

Hava, %21’i Oksijen, %78’i Azot, %1’i Argon ve çok az miktarda diğer gazlardan oluşmaktadır. Aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi, soluduğumuz hava; doğa, insanlar ve endüstriyel prosesler sonucu oluşan madde taneciklerini ve gazları da içermektedir. Bunlar içerisinden dikkat etmemiz gereken tanecik ve gazlar; sağlığımıza, konforumuza, yaşadığımız alanlara ve ürettiğimiz ürünlere zarar verenleridir.